Talento en Amateurconvenant FC Groningen

FC Groningen en Talento

Talento werkt samen met Amateurconvenant Groningen!

Wat is het Amateurconvenant FC Groningen

FC Groningen is een volksclub, sterk verankerd in haar eigen verzorgingsgebied met een landelijke uitstraling en Europese ambities. Als Betaald Voetbal Organisatie heeft FC Groningen een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol bij de samenwerking met amateur verengingen. De Trots van het Noorden wil met behulp van het Amateurconvenant het algemene voetbalniveau en de voetbalbeleving in Noord Nederland stimuleren.

Ontstaan

Het Amateurconvenant FC Groningen is in januari 2003 opgestart met de bedoeling om zowel de communicatie als de verstandhouding met de amateurclubs in de regio(straal van 40 kilometer om de stad Groningen heen) te verbeteren. Gesteld kan worden dat we gedurende de seizoenen hierin geslaagd zijn en op dit moment onderhoudt FC Groningen een goed contact met de amateurverenigingen in de regio.

Inhoud

Het Amateurconvenant FC Groningen telt 192 aangesloten amateurverenigingen uit de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.
De deelnemende clubs ontvangen informatie over de FC Groningen in de vorm van presentatiegidsen en nieuwsbrieven. Tevens worden kaderleden van amateurverenigingen twee keer per seizoen uitgenodigd voor een themabijeenkomst.

Jeugdopleiding

Wezenlijk onderdeel van het Amateurconvenant is de Regionale Voetbal Opleiding van FC Groningen. De afgelopen periode heeft de opleiding veel aandacht gegenereerd door het debuut van meerdere jeugdspelers in het eerste elftal.

Om ook in de toekomst dergelijke noordelijke talenten op de velden te blijven zien, dient de jeugdopleiding van FC Groningen als basis voor de continuïteit van een herkenbaar eerste elftal met regionale spelers. Om deze continuïteit na te streven is communicatie met diverse partijen een vereiste. Een goede samenwerking met amateurclubs is nodig om, in een vroeg stadium, talenten in de regio te herkennen en ontwikkelen.

Talento en FC Groningen

Talento kan met het spelervolgsysteem de amateur verenigingen ondersteunen waar FC Groningen een samenwerkingsverband mee heeft. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met:

FC Groningen
Niek Hollewand
niekhollewand@fcgroningen.nl
Tel: 06-50666114

Talento:

Ruben Lankhorst                                                                                                                                                         info@talentovoetbal.nl                                                                                                                                                  Tel: 0620536182