PEC Zwolle

Hoofd Jeugdopleiding Bert Ebbens heeft in samenspraak met zijn collega Gert Peter de Gunst bewust gekozen voor Talento als spelervolgsysteem.

“Met Talento kan er op eenvoudige wijze gecommuniceerd worden tussen de trainers onderling en het technisch kader.
Daarnaast past Talento perfect in het beeld wat we hebben geschetst in ons Jeugdplan voor de komende jaren waarin aandacht voor het individu één van de belangrijkste speerpunten is. Wij onderkennen verder dat het implementeren van ondersteunende middelen steeds belangrijker wordt en Talento past buitengewoon goed in onze visie voor het verder professionaliseren van onze jeugdopleiding.”

Hoofd Jeugdopleiding Gert Peter de Gunst vult verder aan:

“De administratie die de trainer normaal bijhoudt, kan nu in dit programma op eenvoudige wijze bijgehouden worden. Talento ondersteunt bijvoorbeeld bij de wedstrijdvoorbereiding en analyse, trainingsvoorbereiding en evaluatie en het evalueren van de prestaties van onze jeugdspelers. Hiermee heb ik op ieder moment inzicht in de prestaties van de teams maar ook van de individuele speler. Talento past daarmee prima in de doelstellingen die zijn gesteld in het Beleidsplan van PEC Zwolle.”

“Talento zorgt binnen onze opleiding voor een stuk continuïteit van gegevensvoorziening en beschikbaarheid. In het verleden ging er in de dagelijkse operatie of bij het vertrek van een trainer nog wel eens gegevens verloren. Momenteel hebben we binnen de contracten voor jeugdtrainers opgenomen dat we als club beschikken over het speler- en talentvolgsysteem Talento. Op de korte termijn levert dit handvatten op voor nieuwe trainers om volgens een door PEC Zwolle bepaalde standaard manier te werken terwijl er op de lange termijn een spelersdossier wordt opgebouwd met tal van informatie voor verdere ontwikkeling van de spelers. Daarnaast beschik je direct over tal van interessante statistieken gedurende het seizoen waarmee je een real-time overzicht heb van de prestaties van alle jeugdelftallen. Deze statistieken zal ik in samenspraak met de trainers gaan gebruiken om de organisatie daar waar nodig bij te sturen.”