Algemene voorwaarden

Talento kent de volgende algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden bestaan uit vijf onderdelen:

  1. Klik hier voor de Algemene ICT~Office voorwaarden.
  2. Klik hier voor de Module 4 “Software as a Service” ICT~Office voorwaarden.
  3. Klik hier voor de Verwerkersovereenkomst
  4. Klik hier voor informatie t.a.v. Cookies
  5. Hieronder staan de Specifieke Talento voorwaarden.

 

De specifieke Talento voorwaarden zijn toevoegingen c.q aanvullingen op de ICT~Office voorwaarden en zijn leidend zijn t.o.v. de ICT~ Office voorwaarden. De onderstaande paragraaf headers refereren aan de desbetreffende artikelen in de ICT~Office voorwaarden.

Algemeen, paragraaf 3.1

De bedragen voor de Vereniging zijn exclusief BTW.
De bedragen voor de Trainer zijn inclusief BTW.

Module 4, paragraaf 2.1

De overeenkomst heeft betrekking op het gebruik van Talento. De voorwaarden zijn van toepassing op alle clubs waarmee een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten.

Module 4, paragraaf 2.4

Leverancier biedt ondersteuning slechts aan de Trainer/Leider en de Club, niet aan Spelers en/of Ouders, op de volgende manier:

Bij het melden altijd vermelden: Naam, Clubnaam, Teamnaam en de omschrijving van de klacht, het probleem of de wens.

Openingstijden: werkdagen (niet op algemeen erkende feestdagen) van 9:00 tot 17:00 uur.

Module 4, paragraaf 3.5

Werkzaamheden op Talento zullen, onder voorbehoud, plaatvinden op dinsdag en donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur.

Module 4, paragraaf 5.1

De overeenkomst wordt aangegaan voor een seizoen en loopt derhalve tot het einde van het seizoen en wordt telkens verlengt met 1 seizoen. Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Module 4, paragraaf 6.1

De Club betaalt vooraf per (deel van) het seizoen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien na 30 dagen geen complete betaling ontvangen is door de leverancier, behoudt leverancier zich het recht voor het account van de club op te schorten.

De Trainer betaald ook per seizoen. Betaling op rekening NL 22 RABO 0104068825, Rabobank Apeldoorn ten name van Qbus B.V. onder vermelding van Uw emailadres). De trainer betaalt vooraf per (deel van) het seizoen. Indien 30 dagen na de aanschaf of het nieuw seizoen geen complete betaling ontvangen is door de leverancier, behoudt zij zich het recht voor het account op te schorten.

De maximale opslagruimte voor Talento is per Club 500Mb en voor trainers is dat 100Mb. Als een club of trainer bijvoorbeeld erg veel oefenstof wil gebruiken in Talento kan hiervoor extra opslagruimte ingekocht worden.