Verwerkersovereenkomst

Talento verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de club omdat de club een software gebruikersovereenkomst met Talento heeft. Talento en de club zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Omdat Talento een standaard applicatie is met de daarbij behorende standaard dienstverlening, heeft Talento de verwerkingsovereenkomst opgenomen in de Algemene Voorwaarden. Talento is in deze de ‘verwerker’ en de club de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Talento en de club verplichten zich over en weer om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. Voor de definities van begrippen wordt aangesloten bij de AVG. Talento zal de persoonsgegevens alleen verwerken voor en in opdracht van de Club en om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

U kunt de verwerkersovereenkomst hier downloaden en inzien: Verwerkersovereenkomst-Talento