Algemene voorwaarden

Voor Talento gelden de volgende algemene voorwaarden:

  1. Klik hier voor de algemene ICT~Office voorwaarden.
  2. Klik hier voor de module 4 “Software as a Service” ICT~Office voorwaarden.
  3. Zie hieronder voor de specifieke Talento voorwaarden.

 

De specifieke Talento voorwaarden zijn toevoegingen c.q aanvullingen op de ICT~Office voorwaarden. De specifieke Talento voorwaarden zijn leidend zijn t.o.v. de ICT~ Office voorwaarden. De onderstaande nummers in de paragraaf headers refereren aan de artikelen in de ICT~Office voorwaarden.

Algemeen, 3.1

De bedragen voor de club zijn exclusief BTW en voor de Trainer zijn de bedragen inclusief BTW.

Demo voor de club

Talento biedt de mogelijkheid voor een demo bij de club. De eerste demo is voor een club altijd GRATIS! Bij iedere volgende demo op de club worden kosten in rekening gebracht, die bestaan uit demotijd (vast) en reistijd en brandstofkosten(variabel en gebaseerd op ANWB Routeplanner). Voor meer info over de exacte kosten van een demo bij de club kan er contact worden opgenomen via info@talentovoetbal.nl

Module 4, 2.1

De overeenkomst heeft betrekking op het gebruik van Talento.

Module 4, 2.4

Leverancier biedt ondersteuning slechts aan de Trainer en de Club, niet aan Spelers en/of Ouders, op de volgende manier:

Per E-mail: info@talentovoetbal.nl

Via de website: www.talentovoetbal.nl

Bij het melden altijd vermelden: Naam, club, team, module, omschrijving klacht, probleem of wens en de prioriteit.

Openingstijden: werkdagen (niet op algemeen erkende feestdagen) van 9:00 tot 17:00 uur.

Module 4, 3.5

Werkzaamheden op Talento zullen, onder voorbehoud, plaatvinden op dinsdag en donderdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur, mits de werkzaamheden niet langer duren.

Module 4, 5.1

De overeenkomst wordt aangegaan tot het einde van het seizoen en wordt telkens verlengt met 1 seizoen. Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Module 4, 6.1

Club (factuur): de club betaalt vooraf per (deel van) het seizoen. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien na 30 dagen geen complete betaling ontvangen is door de leverancier, behoudt leverancier zich het recht voor het account van de club op te schorten.

Trainer (betaling op rekening NL 22 RABO 0104068825, Rabobank Apeldoorn ten name van Qbus B.V. te Apeldoorn onder vermelding van Uw emailadres): de trainer betaalt vooraf per (deel van) het seizoen. Indien 30 dagen na de aanschaf of het nieuw seizoen geen complete betaling ontvangen is door de leverancier, behoudt zij zich het recht voor het account op te schorten.

De maximale opslagruimte voor Talento is per Club 500Mb en voor trainers is dat 100Mb. Als een club of trainer bijvoorbeeld erg veel oefenstof wil gebruiken in Talento kan hiervoor extra opslagruimte ingekocht worden.

Cookiewet

Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website/applicatie wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website/applicaties van Talento maakt gebruik van cookies.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, niet je adres, niet je leeftijd op en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.

1. Functionele cookies
Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen werken met Talento, maken we soms gebruik van cookies. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

2. Cookies voor websitestatistieken
Wij maken met Talento gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of je een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

3. Cookies van externe partijen
Talento maakt geen gebruik van cookies van externe partijen, anders dan diegene hierboven bij twee (2) beschreven.

Kan ik cookies uitzetten?
Dat kan. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

N.B. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde inhoud en/of een of meer functionaliteiten van Talento niet meer beschikbaar zijn.

Actie Gebruik Talento aankomend seizoen als pilot met de hele club!

Met deze “Pilot” actie kan je als club gedurende 1 heel seizoen Talento testen voor de helft van de normale prijs! Na afloop van het seizoen zit je als club nergens aan vast! Besluiten jullie te stoppen? Jammer, wij bedanken jullie dan voor het gebruik van Talento! Gaan jullie door? Goed besluit! Wij maken dan een nieuwe afspraak voor verlenging van 1, 3 of 5 seizoenen. Na verlenging kan de club ook gebruik maken van een gratis demo op locatie. Als de club tijdens de “Pilot” actie reeds gebruik wil maken van een demo op locatie dan worden er kosten in rekening gebracht.

Actie Talento Warmloopshirts: 

Als de door jou opgegeven club(s) van Talento gebruik gaat maken met Clubpakket 1 of 2 voor minimaal 1 heel seizoen ontvang jij 14 warmloopshirts voor je team. Als meerdere personen dezelfde club(s) hebben opgeven en de club gaat (clubs gaan) van Talento gebruik maken met Clubpakket 1 of 2 voor minimaal 1 heel seizoen ontvangt degene waarvan Talento als eerste zijn/haar bericht ontving de warmloopshirts.

Actie Talento shirts (vakantiefoto`s):

De naam moet exact Talento zijn en duidelijk op de foto te zien zijn. Foto`s gemaakt van de Talento-app, van de website of van folders o.i.d. tellen niet mee. De foto moet op een vakantiebestemming zijn gemaakt en gedeeld worden op Facebook, Twitter en/of LinkedIn met vermelding van het land en de plaats. Via het contactformulier kan je je naam, het verzendadres en de maat van het shirt aangeven.